FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Modernt ledarskap för Film & Tv-bransch

Modernt ledarskap för Film & Tv-bransch

Utbildningen passar alla i ledande position som t.ex. vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent eller produktionsledare. Bygger på en av världens populäraste ledarskapsutbildningar. Redan nu har över 40 000 ledare gått den.

Empatiskt ledarskap är ledarskap framtaget genom forskning på Stanford University kring vad som skapar en bra ledare och bygger på emotionell intelligens. Det används med framgång av IKEA, Spotify, Google mfl. Empatiskt ledarskap är en ledarskapsstil som passar väldigt bra i en bransch där du behöver skapa teamkänsla, tillit och engagemang på kort tid under stor press med människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Empatiskt ledarskap har också förmåga att få medarbetare att växa och vilja vara kvar i bolaget eller projektet.

Vad utmärker en utmärkt ledare från en ok ledare? Det är inte IQ eller hur bra du kan produktion enligt forskning. Det är 5 kompetenser som är avgörande för att maximera din egen och andras prestation. Kompetenserna är: självkännedom, självreglering, motivation, empati och social kompetens. De flesta av oss har mer naturlig fallenhet för vissa kompetenser medan andra kompetenser behöver förstärkas. Just det kommer vi fokusera på dessa tre dagar – att förstärka kompetenser samt öka vår självmedkänsla och medkänsla för andra.

Du får:

  • Lära känna dina styrkor samt lära dig att stärka dessa.
  • Förståelse för psykologiska processer bakom människors beteenden.
  • Utveckla ditt självledarskap och personlig utveckling

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd: www.filminstitutet.se

Om ert företag är intresserade av en egen utbildning, kan detta ordnas då behöver ni vara minst 10 personer.

Vill du veta mer eller göra en anmälan →