FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Stress- och konflikthantering för Film & Tv-bransch

Stress- och konflikthantering för Film & Tv-bransch

För chef och ledare på produktionsbolag eller på inspelningsplats. Passar alla i ledande position som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD.

Utbildningen utgår från den stress och utmaningar som finns i branschen. Film & Tv-branschen är i konstant stress, press och utmaningar. Under de tuffa förutsättningarna hamnar människor lätt i konflikt med varandra. En konflikt uppstår i samspel med andra människor. Vissa konflikter är mycket skadliga och kan förhindras medan andra ger näring till utveckling och vi-känsla. På utbildningen kommer deltagarna lära sig skillnaderna och hur de ska på bästa sätt lösa dem.

Under utbildningen får vi lära oss kommunikationsverktyg för att stärka relationer. Deltagarna får även verktyg i att lösa konflikter samt åtgärda de relationer som har tagit skada. Vi kommer använda exempel på konflikter som förekommer i branschen. Relationer är grunden till gott samarbete, förståelse och positiv tillväxt. Utbildningen kombineras med stresshantering utifrån individuella copingstrategier och självkännedom för att få fler verktyg att hantera konflikter. Vidare utgår utbildningen från teorier ur neurovetenskap, gruppsykologi (gruppdynamik), arbets- och organisations-psykologi, MI (motiverande samtal), ACT (acceptment and commitment therapy), mentalisering samt konfliktvetenskap.

Du får bl.a:

  • Konkreta verktyg
  • Kunskap om gruppdynamik
  • Kunskap om stress
  • Svåra samtal

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd: www.filminstitutet.se

Om ert företag är intresserade av en egen utbildning, kan detta ordnas då behöver ni vara minst 10 personer.

Vill du veta mer eller göra en anmälan →