FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Stress- och konflikthantering för Film & Tv-bransch 2 dgr

Stress- och konflikthantering för Film & Tv-bransch 2 dgr

NÄR

28/9/2023 - 29/9/2023    
09:00 - 16:00
Anmälan senast 20/7

Pris

12.000 SEK exl. moms    
Ingår mat, fika, lokal & kursmaterial    

Var

Hälsans Hus
Fjällgatan 23B, Stockholm, Stockholms län, 11628

För chef och ledare på produktionsbolag eller på inspelningsplats. Passar alla i ledande position som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD.

Utbildningen utgår från den stress och utmaningar som finns i branschen. Film & Tv-branschen är i konstant stress, press och utmaningar. Under de tuffa förutsättningarna hamnar människor lätt i konflikt med varandra. En konflikt uppstår i samspel med andra människor. Vissa konflikter är mycket skadliga och kan förhindras medan andra ger näring till utveckling och vi-känsla. På utbildningen kommer deltagarna lära sig skillnaderna och hur de ska på bästa sätt lösa dem.

Under utbildningen får vi lära oss kommunikationsverktyg för att stärka relationer. Deltagarna får även verktyg i att lösa konflikter samt åtgärda de relationer som har tagit skada. Vi kommer använda exempel på konflikter som förekommer i branschen. Relationer är grunden till gott samarbete, förståelse och positiv tillväxt. Utbildningen kombineras med stresshantering utifrån individuella copingstrategier och självkännedom för att få fler verktyg att hantera konflikter. Vidare utgår utbildningen från teorier ur neurovetenskap, gruppsykologi (gruppdynamik), arbets- och organisations-psykologi, MI (motiverande samtal), ACT (acceptment and commitment therapy), mentalisering samt konfliktvetenskap.

Du får bl.a:

  • Konkreta verktyg
  • Kunskap om gruppdynamik
  • Kunskap om stress
  • Svåra samtal

Vid frågor: info@hjmind.se

Om du vill köpa kurser, workshops eller utbildningar exklusivt till ert bolag så förhandlas kostnaden och datum separat.
Kontakta kursansvarig Hoda J. Brännerud info@hjmind.se

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd: www.filminstitutet.se

anmälan utbildning

Anmälan Utbildning

Vilken utbildning ?