FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Hoda Jabbari Brännerud

Om mig

Beteendevetare & samtalsterapeut

HJ Mind startades 2022 av Hoda Jabbari Brännerud. HJ Mind som syftar till att möta människor i alla dess områden; både privat och professionellt. Hodas vision är att vara med och skapa ett bättre psykosocialt välbefinnande oavsett om det är på arbetet eller i privatlivet. Båda dessa hänger samman och är inte alltid lätt att urskilja. För att framgång ska vara möjligt både i privat – och arbetslivet behöver vi må bra i båda områden. ”När vi mår bra, gör vi bra också”, säger Hoda.

HJ Minds slogan är ”ett steg i taget tillsammans”. För att vi börjar där du/ni befinner er och jag är med hela vägen för att stötta mot dig/er bild av framgång. Vi gör det tillsammans. HJ Minds ledord är empati, engagemang och tillit. Dessa tre egenskaper är enligt Hoda en framgångsfaktor för ett gott samarbete och en framåtrörelse. Det är viktigt att du/ni som kommer i kontakt med mig upplever ett empatiskt, engagerat och tillitsfullt bemötande.

 

utbildning

Hoda är beteendevetare med psykologiinriktning, steg 1 terapeut inom KBT och AFT, MI-utbildad, handledare inom psykosocialt arbete, skydds – och riskbedömare inom hedersrelaterat våld och lärare i 8-veckorsprogrammet MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion). Hoda har även gått ledarskapsutbildningar och flera fortbildningar.

 

erfarenhet

Hoda har under sina 20 år i människovårdande yrken startat upp 5 enheter där hon har haft ledarskapsposition som inneburit ansvar för personal, kunder, budget, målplanering samt handledning av medarbetare.

Hennes passion för ledarskapet växte fram när hon såg vad som krävdes för att kunna bli en god ledare. ”För att kunna leda andra behöver du ha god kännedom om dig själv”, säger hon. Hoda har också arbetat med barn, ungdomar och familjer och haft uppdrag från socialtjänster i hela Sverige. Uppdragen har varierat från öppenvård till jour-och familjehemsplaceringar. Hoda är känd för att tänka utanför boxen och komma fram till nya lösningar.

Uppdrag

Hoda har uppdrag som handledare inom psykosocialt arbete med flera olika grupper, både inom kommunal och privat regi.  Hon har uppdrag med företag för att stärka kompetens och företagskulturer där uppdragen varierar beroende på önskemål och behov. Alla föreläsningar och workshops kan beställas utifrån kundens behov. Att skräddarsy utbildningar är HJ Minds ambition, då kunden får det som den har efterfrågat.

Hoda är en del av Athenas talare, en av Sveriges största talarförmedlingar www.athenas.se.

I Stocksund har Hoda en mottagning där hon och hennes terapeutkollegor tar emot både par, familjer och individer för samtal. Samtalen erbjuds både på plats och online. Du bestämmer vad som passar dig bäst.