FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Familjerådgivning

Familjerådgivning Familjerådgivning är en typ av terapi som riktar sig till familjer och par som har problem med kommunikation, relationer eller andra svårigheter som påverkar familjen som en helhet. Målet med familjerådgivning är att hjälpa familjen att förbättra era...

Parterapi

Parterapi Ibland kan en relation vara påfrestande och det händer att många par grälar med varandra. I de allra flesta fall kan par reda ut sina konflikter och lära sig att kommunicera med varandra. När är det dags att söka professionellt stöd? Det finns inget enkelt...

Samtalsterapi

Samtalsterapi Samtalsterapi är en form av terapi där en professionell terapeut arbetar med en klient genom samtal för att hjälpa klienten att hantera psykologiska eller emotionella svårigheter och förbättra deras mentala hälsa och välbefinnande. Samtalsterapi kan...

Kurs Mindfulness MBSR 8 veckor

Kurs Mindfulness MBSR 8 veckor MBSR (Mindfulnessbaserad Stressreduktion) är ett program som ursprungligen utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts Medical Center på 1970-talet. Det är en evidensbaserad metod som är utformad för att hjälpa...