FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Utbildning Modernt ledarskap

Skräddarsydd för chefer och ledare inom för kultur, media, Film- och TV- branschen. 2 dagar Passar alla i ledande position eller personer som har självledarskap som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent eller produktionsledare etc....

Utbildning i stress- och konflikthantering!

Skräddarsydd för kultur, media, Film- och TV- branschen. 2 dagar För alla i ledarskapspostion eller som har en roll som kräver självledarskap som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD. Utbildningen utgår...