FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Handledning

Handledning Handledning riktar sig mot dig/er som arbetar inom psykosocialt arbete som t.ex socialtjänst, HVB eller annan verksamhet. Handledning sker vanligtvis i grupp men kan också erbjudas individuellt t.ex till samtalsterapeuter eller personer i ledningsposition....