FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Vi är så tacksamma för all stöd vi har fått av Hoda. Professionellt och fint bemötande. Vi kommer fortsätta använda oss av Hoda om vi har frågor rörande konflikter på arbetet. Vi fick också verktyg för åtgärdsplaner inför framtiden. Tack