FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Föreläsningar

Föreläsningar HJ Mind erbjuder en rad olika föreläsningar. Hoda håller övervägande på med skräddarsydda föreläsningar efter kundens behov. Varje föreläsning är unik och är anpassad till publikens storlek och önskemål. Nedan finns exempel på föreläsningar som är mest...

Handledning

Handledning Handledning riktar sig mot dig/er som arbetar inom psykosocialt arbete som t.ex socialtjänst, HVB eller annan verksamhet. Handledning sker vanligtvis i grupp men kan också erbjudas individuellt t.ex till samtalsterapeuter eller personer i ledningsposition....

Utbildning Modernt ledarskap

Skräddarsydd för chefer och ledare inom för kultur, media, Film- och TV- branschen. 2 dagar Passar alla i ledande position eller personer som har självledarskap som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent eller produktionsledare etc....

Utbildning i stress- och konflikthantering!

Skräddarsydd för kultur, media, Film- och TV- branschen. 2 dagar För alla i ledarskapspostion eller som har en roll som kräver självledarskap som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD. Utbildningen utgår...

Familjerådgivning

Familjerådgivning Familjerådgivning är en typ av terapi som riktar sig till familjer och par som har problem med kommunikation, relationer eller andra svårigheter som påverkar familjen som en helhet. Målet med familjerådgivning är att hjälpa familjen att förbättra era...