FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Coaching

Coaching är en process där coachen arbetar med dig som klient för att hjälpa dig att uppnå dina mål och förbättra din prestation. Coaching kan användas för att stödja individer inom olika områden av deras liv, till exempel karriär, hälsa, relationer eller personlig utveckling. Då Hoda är utbildad terapeut och har en psykologibakgrund kan du även få vägledning i att bearbeta det som eventuellt står i vägen för dig och dina mål.

Under coachningsprocessen hjälper coachen dig att identifiera dina mål och utveckla en handlingsplan för att uppnå dem. Tillsammans tittar vi på vart du har varit, vart du befinner dig just och vad du vill uppnå. Coachen ger feedback, stöd och vägledning för att hjälpa dig att ta de steg som krävs för att nå dina mål. Det kan också ingå att hjälpa dig att öka sin självkännedom och självreflektion, samt att identifiera och hantera hinder som kan stå i vägen för framgång.

Coaching kan användas inom olika sammanhang, till exempel inom idrott, affärsvärlden och personlig utveckling. Coaching kan innebära att arbeta individuellt med en klient eller med en grupp av individer. På HJ Mind erbjuder coaching i olika former, såsom personlig coaching, telefoncoaching eller online-coaching.

En bra coach är en person som är lyhörd, empatisk och engagerad i klientens framgång. Coachen bör ha goda kommunikations- och samarbetsförmågor samt vara välutbildad och erfaren inom sitt område. Hoda har lång erfarenhet att stötta enskilda individer eller hela grupper. En stor framgångsfaktor är relationen mellan coachen och klienten. Det är ett unikt samspel och ett band som byggs på tillit och värme.

Under coaching samtalen är det dina mål och drömmar som är i fokus och tillsammans hjälps vi åt att formalisera dessa för att kunna sätta de i verk.

Det är viktigt att notera att coaching är både tidskrävande och kan emellanåt kännas påfrestande.  ”Det är likt den process som när en människa växer, då kan vi få växtvärk” säger Hoda.

Kostnad: från 1500 kr/timme exkl moms

Coach: Hoda J. Brännerud, mer om mig →

Vill du veta mer eller boka →