FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Föreläsningar

HJ Mind erbjuder en rad olika föreläsningar. Hoda håller övervägande på med skräddarsydda föreläsningar efter kundens behov. Varje föreläsning är unik och är anpassad till publikens storlek och önskemål. Nedan finns exempel på föreläsningar som är mest populära.

Pris: beroende på tidsomfattning, antalet personer samt om det innefattar resor.

  1. Ledarskap och teamarbete: En föreläsning om olika ledarskapsstilar, effektiva teamarbetsstrategier och hur man kan skapa en positiv arbetskultur.
  2. Personlig utveckling: En föreläsning om självkännedom, målsättning, motivation och hur man kan nå sin fulla potential.
  3. Innovation och kreativitet: En föreläsning om att tänka utanför boxen, främja kreativitet och hitta innovativa lösningar på problem.
  4. Hållbarhet inom den psykosociala arbetsmiljöhälsan med fokus på medveten närvaro minskade sjukskrivningar, förebygga utbrändhet, utmattningssyndrom och främja arbetsglädje.
  5. Inspirationsföreläsningar för att öka motivation, kompetens och inge större självinsikt.
  6. Stresshantering och arbetslivets balans: En föreläsning om att hantera stress, främja välbefinnande och upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv.
  7. Mindfulness i arbetslivet: En föreläsning om hur vi med hjälp av neurovetenskap kan få kunskap om våra hjärnor, öka välbefinnande samt öka produktivitet och effektivitet.
  8. Entreprenörskap och affärsutveckling: En föreläsning om att starta och driva en framgångsrik verksamhet, affärsstrategier och entreprenöriellt tänkande.
  9. Inkludering och mångfald med inslag av kulturförståelse. Hur ska vi tänka, agera för att skapa arbetsplatser där alla får vara med och få en plats där de kan bidra till en positiv framväxt.
  10. Främjande företagskultur som skapar en vi-känsla. Hur kan vi få en positiv och hållbar företagskultur där alla får vara med? En föreläsning som inte lämnar någon oberörd.

Dessa är bara några exempel, och det finns oändliga möjligheter när det gäller föreläsningar beroende på ämnesområde och målgruppens intressen.

Välkomna att höra av er för frågor eller offert.