FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Stress- och konflikthantering 3 dgr

Stresshantering

Stresshantering är en process som syftar till att minska eller hantera stressnivåer för att förbättra välbefinnandet och produktiviteten. Stresshantering kan involvera olika tekniker och metoder för att minska fysisk, psykisk och emotionell stress, och kan också fokusera på att förbättra individens förmåga att hantera stressiga situationer. Som ledare utsätts vi ofta för stressfyllda situationer och det är då viktigt att vi har olika strategier inte minst när vi behöver lugna ner andra på arbetet. Forskning visar på att ledare som har goda stresshanteringsverktyg har mindre sjukskrivningar bland sina medarbetare.

Några tekniker och metoder för utbildningen stresshantering inkluderar:

 1. Djupandning och avslappningsövningar: Att lära sig andas djupt och medvetet kan hjälpa till att minska stressnivåerna och främja avslappning i kroppen.
 2. Neurovetenskap och psykoedukation; hur fungerar våra hjärnor?
 3. Tidsstyrning: Att organisera tiden och prioritera uppgifterna kan hjälpa till att minska stressnivåerna och öka produktiviteten.
 4. Social support: Att ha stöd från vänner, familj och kollegor kan hjälpa till att hantera stressiga situationer genom att erbjuda en känsla av samhörighet och empati.
 5. Kognitiv beteendeterapi (KBT): En form av terapi som fokuserar på att utmana negativa tankar och beteenden som kan leda till stress och ångest.
 6. Mindfulness meditation: Att fokusera på nuet och vara medveten om tankar och känslor utan att döma dem kan hjälpa till att minska stress och öka välbefinnandet.
 7. Sömnträning: Att få tillräckligt med sömn kan hjälpa till att minska stressnivåer och öka produktiviteten.

Stresshantering kan hjälpa till att förbättra hälsan och välbefinnandet, och kan också bidra till att minska risken för fysiska och psykiska sjukdomar som är förknippade med höga stressnivåer.

Konflikthantering

Konflikthantering är en process för att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Konflikter kan uppstå på olika områden i livet, såsom på arbetsplatsen, i relationer och inom familjen. Konflikter kan vara frustrerande och stressande, men med rätt tekniker och strategier kan de hanteras på ett positivt och effektivt sätt.

Några av de teknikerna för kursen konflikthantering inkluderar:

 1. Kommunikation: En viktig del av konflikthantering är att kommunicera öppet och ärligt. Genom att lyssna aktivt på varandra och uttrycka dina åsikter och behov på ett respektfullt sätt kan konflikten lösas mer effektivt.
 2. Samarbete: Att samarbeta för att hitta en lösning som fungerar för alla parter kan hjälpa till att undvika en “vinnare/förlorare”-situation. Att identifiera gemensamma intressen och mål kan hjälpa till att hitta en lösning som alla parter är nöjda med.
 3. Kompromiss: Att hitta en mellanväg kan vara en effektiv teknik för att lösa konflikter. Genom att ge och ta kan parterna hitta en lösning som de kan acceptera.
 4. Samtalsmetodik: Att använda sig av samtalsmetodik för att kunna leda i motgång samt framkalla motivation.
 5. Konfliktavvärjning: Att hantera konflikter innan de uppstår kan också vara en effektiv teknik. Det kan innebära att man tar itu med problem i tidigt skede och förebygger att de utvecklas till större konflikter.

Genom att använda effektiva tekniker för konflikthantering kan parterna i en konflikt hitta en lösning som fungerar för alla parter, och samtidigt upprätthålla respektfulla och positiva relationer. Det är viktigt att ta itu med konflikter på ett konstruktivt sätt, eftersom obearbetade konflikter kan leda till förhöjd stressnivå och negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande.

FAKTA

Var: Stockholm

Datum: Våren 2024

Upplägg: 3 dagar

Kostnad: 26.850 SEK exkl.moms

Ingår:

 • Mat
 • Lokal
 • Utbildningsmaterial

Krav: Inga förkunskaper

Vill du veta mer eller göra en anmälan →

Om ert företag är intresserade av en egen utbildning, kan detta ordnas då behöver ni vara minst 10 personer.