FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Workshops

En workshop är en interaktiv och praktisk utbildnings- eller träningssession där ni deltagare är aktiva i lärandet genom att engagera er i övningar, diskussioner, praktiska aktiviteter och reflektioner. HJ Minds olika Workshops användas för att träna anställda på nya färdigheter, förbättra produktiviteten, främja kreativt tänkande, teambuilding, förbättra arbetsmiljöhälsan, öka kompetens och lösa problem.

HJ Minds workshops kan vara strukturerade på olika sätt beroende på ämnet, syftet och ert bolags behov. De kan vara en dag eller flera dagar långa och kan involvera en eller flera workshopsledare. HJ Minds worskhops innehåller en mängd olika aktiviteter, som exempelvis:

 • Presentationer
 • Gruppdiskussioner
 • Fallstudier
 • Rollspel
 • Brainstorming
 • Övningar i problemlösning
 • Feedback sessioner

HJ Mind erbjuder workshops inom dessa ämnen:

 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Motiverande samtal, att leda i motgång
 • Personlighetsteori, att lära känna sig själv och andra
 • Ledarskap
 • Företagskultur, hur får vi en hållbar företagskultur

HJ Minds workshops anpassas efter specifika behov eller mål, och kan riktas till olika målgrupper, till exempel anställda inom ett företag, entreprenörer, studenter eller allmänheten. Varje workshop är på så sätt unik.

HJ Minds workshop är en effektiv metod för lärande och utbildning eftersom den fokuserar på praktiska övningar och interaktion snarare än att bara ge information. Workshopsen kan hjälpa deltagarna att utveckla färdigheter och kunskaper på ett effektivt sätt, och kan också främja samarbete, kreativitet och problemlösning.

Kostnad: Heldag från 28.000 SEK, halvdag från 15.000 SEK (priser exkl.moms) *

* beror på gruppens storlek, innefattar ej resor utanför Stockholm samt priset kan omförhandlas om ni önskar en serie med workshops

Vill du veta mer eller boka →