FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Konflikthantering

Vi är så tacksamma för all stöd vi har fått av Hoda. Professionellt och fint bemötande. Vi kommer fortsätta använda oss av Hoda om vi har frågor rörande konflikter på arbetet. Vi fick också verktyg för åtgärdsplaner inför framtiden. Tack

Coaching Ledarskap

Vi kunde inte vara mer nöjd med det stödet vi fick. Alla ledare borde ha en egen coach för att utveckla sitt ledarskap.

Stresshantering

Vi anlitade HJ MIND när vi hade ett stress på arbetet. Flera medarbetare ville inte komma tillbaka till arbetsplatsen efter att restriktionerna släppte. Vi märkte en enorm skillnad i arbetsglädjen och i hela gruppen när Hoda jobbade med alla enskilt och i grupp. Nu är...

Psykisk Ohälsa

Jag rekommenderar HJ MIND starkt till alla företagare som behöver stöd i stötta sina medarbetare som lider av psykisk ohälsa på arbetet.