FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Familjerådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivning är en typ av terapi som riktar sig till familjer och par som har problem med kommunikation, relationer eller andra svårigheter som påverkar familjen som en helhet. Målet med familjerådgivning är att hjälpa familjen att förbättra era relationer och lösa konflikter genom att öka förståelsen och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. När är det dags att söka professionellt stöd? Alla familjer hamnar någon gång under livet under påfrestningar. När påfrestningarna och utmaningarna blir ohanterliga är det dags att söka stöd.

Familjerådgivning kan användas för att behandla en rad olika problem, som till exempel konflikter mellan föräldrar och barn, oenighet om uppfostran av barn, skilsmässa, sorg och förlust, relationella problem mellan syskon eller andra familjemedlemmar, ekonomiska besvär, sjukdomsbesked och andra utmaningar som påverkar familjen.

Under familjerådgivningssessioner arbetar vi tillsammans för att identifiera problem, uttrycka känslor och behov och utveckla strategier för att förbättra kommunikationen och relationerna. Terapeuten kan använda olika tekniker och metoder, som exempelvis systemisk familjeterapi, lösning fokuserad terapi och andra för att hjälpa familjen att förbättra sina relationer. På HJ Mind använder vi även stresstekniker och råd för att skapa mer lugn och ro.

Familjerådgivning kan vara en effektiv behandling för familjer som vill förbättra era relationer och arbeta genom svårigheter och problem som ni stöter på. Det är viktigt att notera att familjerådgivning kan vara en utmanande process och att det kan kräva tålamod, engagemang och arbete från alla familjemedlemmar för att uppnå resultat. Det är ofta mer tidskrävande än vad många har tänkt sig.

Var: Fysiskt i Stockholm eller online
Brovägen 1, 182 76, Stocksund
Se på karta →

Kostnad: 1.700 SEK/90 min

HJ Mind har avtal med Danderyds kommun där familjer kan gå upp till 5 gånger för 350 SEK/tillfälle.

Vill du veta mer eller boka →