FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Handledning

Handledning riktar sig mot dig/er som arbetar inom psykosocialt arbete som t.ex socialtjänst, HVB eller annan verksamhet. Handledning sker vanligtvis i grupp men kan också erbjudas individuellt t.ex till samtalsterapeuter eller personer i ledningsposition.

Handledning inom psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete är en metod för att stödja yrkesverksamma inom socialt arbete, psykologi och annat psykosocialt arbete i deras yrkesutövning. Det kan handla om att handleda exempelvis socionomer, psykologer, terapeuter eller annan personal inom exempelvis socialtjänsten, skola, sjukvård eller frivård.

Syftet med handledning inom psykosocialt arbete är att stödja yrkesverksamma i deras yrkesutövning, utveckla deras kompetens och öka deras självkännedom. Det handlar om att reflektera över det egna arbetet och de egna utmaningarna, att få stöd i att hantera svåra situationer, att utveckla strategier för att arbeta med klienter och patienter på ett effektivt sätt och att upprätthålla en hög kvalitet på det egna arbetet.

Handledning inom psykosocialt arbete kan ske individuellt eller i grupp och kan omfatta olika metoder, såsom reflektion, diskussioner, feedback, övningar och rollspel. Det är vanligt att handledningen sker regelbundet och att den fokuserar på specifika områden som exempelvis bemötande, terapeutiska tekniker eller metodval. Vanligast är var tredje till fjärde vecka och beroende på gruppens storlek samt verksamhetens behov. Handledningstillfällen varierar mellan 2-2,5 timmar per tillfälle.

Handledning inom psykosocialt arbete är en viktig del av att upprätthålla en hög kvalitet på det psykosociala arbetet och att säkerställa att yrkesverksamma har tillgång till stöd och utveckling i sin yrkesutövning.

Ett bra handledningstillfälle är när ni yrkesverksamma får möjlighet att lyfta och reflektera över olika ämnen och teman samt att ni själva kommer fram till svaren.

FAKTA

Var: Handledning sker på plats hos er eller digitalt.

Kostnad: Beroende på gruppens storlek. Upp till 4 personer 1.500 SEK/timme
5 personer och uppåt 2.000 SEK/timme.

Vill du veta mer eller göra en anmälan

Processhandledning

Processhandledning inom psykosocialt arbete syftar till att stödja yrkesverksamma att arbeta med komplexa och känsliga frågor som rör människors psykiska hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt från att arbeta med personer som lider av psykiska problem till att stödja personer som har utsatts för trauma eller våld.

Processhandledning innebär vanligtvis att en erfaren handledare arbetar tillsammans med er yrkesverksamma för att utforska och förbättra arbetet med klienter. Det kan handla om att identifiera och förstå klientens behov och problem, att utveckla lämpliga strategier och tekniker för att stödja klientens hälsa och välbefinnande och att hantera eventuella utmaningar och svårigheter som kan uppstå under processen.

Under processhandledningssessioner får ni yrkesverksamma stöd, feedback och vägledning från handledaren. Handledaren hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i er yrkesverksammas arbete och ger råd och stöd för att förbättra arbetssättet. I processhandledning arbetar vi även med vad som händer i er yrkesverksamma grupp samt vad det gör med er som individuella personer.

Processhandledning är en viktig del av psykosocialt arbete och kan bidra till att förbättra kvaliteten på service som erbjuds till klienter och till att minska stress och utbrändhet bland yrkesverksamma. Det kan också bidra till att öka effektiviteten och produktiviteten i organisationen genom att förbättra arbetssätt och resultat.

FAKTA

Var: Handledning sker på plats hos er eller digitalt.

Kostnad: Beroende på gruppens storlek. Upp till 4 personer 1.500 SEK/timme
5 personer och uppåt 2.000 SEK/timme.

Vill du veta mer eller göra en anmälan

Ärendehandledning

Syftet med ärendehandledning är att stödja yrkesverksamma att hantera och lösa specifika problem eller ärenden som ni möter i era arbeten.

Ärendehandledning innebär vanligtvis att handledaren arbetar tillsammans med er yrkesverksamma för att utforska de utmaningar som uppstår i samband med klientarbetet. Det kan handla om allt från att hantera komplexa fall och känsliga ärenden till att förbättra den kommunikation och samarbete med klienter.

Under ärendehandledningssessioner får ni yrkesverksamma stöd, vägledning och feedback från handledaren. Handledaren hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i den yrkesverksammas arbete och ger råd och stöd för att förbättra arbetssättet. Fokus under ärendehandledning kan vara både problemlösning eller för att skapa förståelse för klientens beteende, tankar och känslor.

Ärendehandledning är en viktig del av yrkesutövningen inom socialt arbete och kan bidra till att förbättra kvaliteten på service som erbjuds till klienter och till att minska stress och utbrändhet bland yrkesverksamma. Det är således viktigt att väva in ämnen som sekundär traumatisering och empatitrötthet.

FAKTA

Var: Handledning sker på plats hos er eller digitalt.

Kostnad: Beroende på gruppens storlek. Upp till 4 personer 1.500 SEK/timme
5 personer och uppåt 2.000 SEK/timme.

Vill du veta mer eller göra en anmälan

Metodhandledning

Metodhandledning syftar till att stödja yrkesverksamma att använda sig av specifika metoder eller tekniker i ert arbete.

Metodhandledning innebär vanligtvis att en erfaren handledare arbetar tillsammans med er yrkesverksamma för att utforska och förbättra användningen av en specifik metod. Det kan handla om allt från att utveckla nya tekniker och metoder till att finslipa befintliga arbetssätt.

Under metodhandledningssessioner får ni yrkesverksamma stöd, feedback och vägledning från handledaren. Handledaren hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i den yrkesverksammas användning av metoden och ger råd och stöd för att förbättra tekniken eller arbetssättet.

Metodhandledning kan bidra till att förbättra kvaliteten på service som erbjuds till klienter eller kunder och till att öka yrkesverksamma kunskap och självförtroende. Det kan också bidra till att öka effektiviteten och produktiviteten i organisationen genom att förbättra arbetssätt och resultat.

Metodhandledning kan ha fokus på olika psykologiska teorier och arbetsmodeller och är ofta kopplat till påfyllnad eller uppdatering i er kunskap.

FAKTA

Var: Handledning sker på plats hos er eller digitalt.

Kostnad: Beroende på gruppens storlek. Upp till 4 personer 1.500 SEK/timme
5 personer och uppåt 2.000 SEK/timme.

Vill du veta mer eller göra en anmälan

FAKTA

Var: På plats hos er eller digitalt.

Timpris: beroende på gruppens storlek
upp till 4 personer 1 500:-/timme *
5 personer och uppåt 2000:-/timme exkl. moms *
* I timpriset ingår inte reskostnader.     

Vill du veta mer eller göra en anmälan →