FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Kurs Mindfulness MBSR 8 veckor

Kurs Mindfulness MBSR 8 veckor

MBSR (Mindfulnessbaserad Stressreduktion) är ett program som ursprungligen utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts Medical Center på 1970-talet. Det är en evidensbaserad metod som är utformad för att hjälpa människor att hantera stress, ångest, smärta och andra hälsoproblem genom att öva mindfulness och medveten närvaro.

Programmet består av en åtta veckors kurs med veckovisa träffar, samt en heldag i tystnad. Under kursen lär deltagarna sig olika mindfulness-övningar, som att vara medveten om andningen, medveten rörelse och medvetenhet om sina tankar och känslor.

Forskning har visat att MBSR-programmet kan hjälpa människor att minska ångest och depression, förbättra sömnen och stärka immunförsvaret.

Här är några av fördelarna med MBSR-programmet:

 1. Minskar stress: Genom att lära dig att vara mer medveten och närvarande i nuet kan du minska stress och oro, vilket kan hjälpa dig att hantera utmanande situationer på ett mer effektivt sätt.
 2. Ökar medvetenhet: MBSR-programmet hjälper dig att utveckla en mer medvetenhet om dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, vilket kan hjälpa dig att hantera dem på ett hälsosamt sätt.
 3. Förbättrar sömnen: Många personer som deltar i MBSR-programmet rapporterar en förbättring av sömnkvaliteten och en minskning av sömnproblem.
 4. Minskar smärta: MBSR-programmet har visat sig vara effektivt för att minska smärta hos personer med kroniska smärttillstånd.
 5. Ökar självmedvetenhet: Genom att öva mindfulness kan du utveckla en större självmedvetenhet och självinsikt, vilket kan hjälpa dig att ta bättre beslut och hantera dina relationer på ett mer effektivt sätt.
 6. Förbättrar koncentrationen: MBSR-programmet kan också hjälpa till att förbättra koncentrationen och fokuseringen, vilket kan hjälpa dig att vara mer produktiv och effektiv i ditt dagliga liv.

Dessa är bara några av de fördelar som har kopplats till MBSR-programmet. Det är viktigt att notera att resultaten kan variera från person till person och att det är bäst att konsultera med en legitimerad vårdgivare innan du börjar ett nytt program för att ta reda på om det är rätt för dig.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) kan användas i en mängd olika sammanhang för att hjälpa människor att hantera stress, ångest, smärta och andra hälsoproblem. Här är några exempel på var MBSR kan användas:

 1. Inom hälso- och sjukvården: MBSR har använts inom sjukvården för att hjälpa patienter att hantera kronisk smärta, ångest, depression, sömnproblem och andra hälsoproblem.
 2. På arbetsplatsen: MBSR kan användas för att hjälpa anställda att hantera stress och förbättra arbetsprestationen. Många företag erbjuder nu MBSR-kurser som en del av sin personalvård.
 3. Inom utbildning: MBSR kan användas inom utbildningssammanhang för att hjälpa elever att hantera stress och förbättra deras koncentration och fokusering.
 4. Inom idrott och prestationsoptimering: Många idrottare använder mindfulness-tekniker, inklusive MBSR, för att hjälpa till att förbättra sin prestation och hantera stress och prestationstryck.
 5. Inom privatpersoners liv: MBSR kan användas av privatpersoner för att hantera stress, ångest och andra hälsoproblem, eller för att förbättra sin allmänna hälsa och välbefinnande.

MBSR kan således användas i en mängd olika sammanhang där det finns behov av att hantera stress, ångest, smärta och andra hälsoproblem, eller för att förbättra allmänt välbefinnande och hälsa.

Hoda är utbildad lärare vid CfMS, Center for indfulness Sweden, och är medlem i MBTA-Sweden (Mindfulness based teachers assocsiation). Hoda har praktiserat meditation under många år och under senare år när hon själv var med om svåra motgångar i livet så valde hon att gå programmet som senare ledde till att hon valde att utbilda sig till lärare. ”Det är det finaste gåvan jag har gett mig själv”, säger hon.

FAKTA

Var: Stockholm eller online

Datum: Våren 2024

Upplägg: 8 tillfällen

Kostnad: 6.900 SEK, exkl.moms för företag

Krav: Inga förkunskaper

Vill du veta mer eller göra en anmälan →