FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Samtalsterapi

Samtalsterapi är en form av terapi där en professionell terapeut arbetar med en klient genom samtal för att hjälpa klienten att hantera psykologiska eller emotionella svårigheter och förbättra deras mentala hälsa och välbefinnande. Samtalsterapi kan användas för att behandla en rad olika problem, som ångest, depression, stress, trauma, relationella problem, låg självkänsla och livskriser. När är det dags att söka hjälp? Livet går i vågor och det är när du känner att du behöver stöd för att hantera svårigheterna i ditt liv som du kan behöva professionellt stöd. Antalet gånger varierar beroende på din problematik. HJ Mind rekommenderar att gå 10 gånger för att få en märkbar skillnad.

Under samtalsterapi får du stöd, råd och vägledning från terapeuten, som kan hjälpa till att identifiera problem, utveckla strategier för att hantera svårigheter och arbeta genom eventuella underliggande psykologiska orsaker till problemen. På Hj Mind kan använda olika tekniker och tillvägagångssätt, såsom kognitiv beteendeterapi, affektfokuserad terapi eller terapi med inriktning med mindfulness, beroende på ditt individuella behov och situation.

Samtalsterapi är en strukturerad och målinriktad process, där terapeuten och du arbetar tillsammans för att uppnå specifika mål och förbättra din mentala hälsa och välbefinnande. Terapeuten kommer vanligtvis att planera och strukturera sessionerna och arbeta med dig för att fastställa ett behandlingsmål och en behandlingsplan. Samtalsterapin är ett samspel som bygger på tillit, empati och förståelse för dig som person. Det är därför viktigt att personkemin stämmer mellan terapeuten och dig som klient.

Samtalsterapi kan vara en effektiv behandling för en rad olika psykologiska och emotionella problem och kan hjälpa klienten att förbättra sin livskvalitet och fungera bättre i sin vardag. Det är viktigt att notera att samtalsterapi kan vara en långsam process och att det kan kräva tålamod och engagemang från både terapeuten och dig för att uppnå resultat. Vissa dagar kommer det kännas överväldigande medan andra dagar kännas lättnaden. Vi gör det tillsammans och tar ett steg i taget.

Var: Fysiskt i Stockholm eller online
Brovägen 1, 182 76, Stocksund
Se på karta →

Kostnad: 1.200 SEK/50 min
10 gånger, 9900 SEK

Våra samtalsterapeuter talar förutom svenska och engelska, tigrinja, dari och persiska. Samtliga har steg-1 utbildning och går i regelbunden handledning.

Vill du veta mer eller boka →