FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Utbildning i stress- och konflikthantering!

Skräddarsydd för kultur, media, Film- och TV- branschen. 2 dagar

För alla i ledarskapspostion eller som har en roll som kräver självledarskap som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD.

Utbildningen utgår från den stress och utmaningar som finns i branschen som konstant är i  stress, press och utmaningar. Under de tuffa förutsättningarna hamnar människor lätt i konflikt med varandra.  En konflikt uppstår i samspel med andra människor. Vissa konflikter är mycket skadliga och kan förhindras medan andra ger näring till utveckling och vi-känsla. På utbildningen kommer deltagarna lära sig skillnaderna och hur de ska på bästa sätt lösa dem.

Under utbildningen får vi lära oss kommunikationsverktyg för att stärka relationer. Deltagarna får även verktyg i att lösa konflikter samt åtgärda de relationer som har tagit skada. Vi kommer använda exempel på konflikter som förekommer i branschen. Relationer är grunden till gott samarbete, förståelse och positiv tillväxt. Utbildningen kombineras med stresshantering utifrån individuella copingstrategier och självkännedom för att få fler verktyg att hantera konflikter. Vidare utgår utbildningen från teorier ur neurovetenskap, gruppsykologi (gruppdynamik), arbets- och organisations-psykologi, MI (motiverande samtal), ACT (acceptment and commitment therapy), mentalisering samt konfliktvetenskap. Vi gör även övningar i medveten närvaro.

Du får bl.a:

    • Konkreta verktyg
    • Kunskap om gruppdynamik
    • Kunskap om stress
    • Svåra samtal

Datum: 15 och 16 februari

Plats: Stockholm, Hälsans Hus

Kostnad:
 Early bird tom 24 december 8,900 SEK/ person

11,900 SEK/person (exkl. moms) i priser ingår mat, fika, kurslokal och kursmaterial

Sista anmälningsdag: 26 januari
Antal platser är begränsade

Vill du veta mer eller göra en anmälan →

Om ni är fler än 3 personer från samma bolag får ni 30 % rabatt. Inklusive early bird erbjudandet.
Om du vill köpa kurser, workshops eller utbildningar exklusivt till ert bolag så förhandlas kostnaden och datum separat.
Kontakta kursansvarig Hoda J. Brännerud

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd: www.filminstitutet.se