NEDAN FINNS VÅRA TJÄNSTER

Tjänster som hjälper dig individuellt och professionellt att lyckas!

HJ MIND hjälper organisationer och privatpersoner till en bättre hälsa och livskvalitet. Vi arbetar ständigt med att implementera nya metoder utifrån evidens och forskning inom hälsoområdet.

Skräddarsydda utbildningar för Film & TV-branschen

Utbildningarna nedan är skräddarsydda för Film & TV-branschen.

Samtliga utbildningar är anpassade för att kunna söka ekonomiskt stöd genom Svenska filminstitutet kontinuitetsstöd, kompetensutveckling. Läs mer under utbildningarna.

Utbildningarna är sammansatta av ledarskapsexperter och beteendevetare inom psykologi i samarbete med expert inom Film och TV-branschen med mer än 15 års erfarenhet av film- och tv-branschen som VD, producent och exekutiv producent.

Psst självklart är bolag som inte är kvalificerade att söka ekonomiskt stöd välkomna att ansöka utbildningarna!

Ta chansen och anmäl dig redan idag för att säkra en plats. Vi ses!

”May the force be with you” Star wars
Utbildning i Konflikthantering och stresshantering!
Skräddarsydd för Film & TV-branschen – 3 dagar

För chef och ledare på produktionsbolag eller på inspelningsplats. Passar alla i ledande position som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent, produktionsledare, regissör eller FAD.
 
Utbildningen utgår från den stress och utmaningar som finns i branschen. Film & TV-branschen är i konstant stress, press och utmaningar. Under de tuffa förutsättningarna hamnar människor lätt i konflikt med varandra.  En konflikt uppstår i samspel med andra människor. Vissa konflikter är mycket skadliga och kan förhindras medan andra ger näring till utveckling och samkänsla. På utbildningen kommer deltagarna lära sig skillnaderna och hur de ska på bästa sätt lösa dem.
 
Under utibldningen får vi lära oss kommunikationsverktyg som stärka relationer. Deltagarna får även verktyg i att lösa konflikter samt åtgärda de relationer som har tagit skada. Vi kommer använda exempel på konflikter som förekommer i branschen. Relationer är grunden till gott samarbete, förståelse och positiv tillväxt. Utbildningen kombineras med stresshantering utifrån individuella copingstrategier och självkännedom för att få fler verktyg att hantera konflikter. Vidare utgår vi från teorier från gruppsykologi (gruppdynamik), arbets- och organisations-psykologi, MI (motiverande samtal), ACT (acceptment and commitment therapy), mentalisering samt konfliktvetenskap.
 
Datum: 22 & 23 februari +8 mars 2023
Plats: Stockholm
Kostnad: 15.000 SEK/person exkl. moms
Deadline för anmälan: 15 januari 2022
Vid frågor: info@hjmind.se
Antal platser är begränsade

Om du vill köpa kurser, workshops eller utbildningar exklusivt till ert bolag så förhandlas kostnaden och datum separat.
Kontakta kursansvarig Hoda J. Brännerud

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd:
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/riktlinjer-for-stod-till-kontinuitet—produktionsbolag/
  
Modernt ledarskap för chefer och ledare i en komplex & växande Film & TV bransch! Skräddarsydd för Film & T- bransch – 3 dagar.

Passar alla i ledande position som t ex vd, producent, produktionschef, dramachef, linjeproducent eller produktionsledare.
 
Empatiskt ledarskap är ledarskap framtaget genom forskning på Stanford University kring vad som skapar en bra ledare. Det används med framgång av IKEA, Spotify, Google mfl. Empatiskt ledarskap är en ledarskapsstil som passar väldigt bra i en bransch där du behöver skapa teamkänsla, tillit och engagemang på kort tid under stor press med människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Empatiskt ledarskap har också förmåga att få medarbetare att växa och vilja vara kvar i bolaget eller projektet.
 
Vad utmärker en utmärkt ledare från en ok ledare? Det är inte IQ eller hur bra du kan produktion enligt forskning. Det är 5 kompetenser som är avgörande för att maximera din egna och andras prestation. Kompetenserna är: självkännedom, självreglering, motivation, empati och social kompetens. De flesta av oss har har mer naturlig fallenhet för vissa kompetenser medans andra kompetenser behöver förstärkas. Just det kommer vi fokusera på dessa tre dagar – att förstärka kompetenser.
 
Datum: 22 och 29 mars samt 4 april 2023
Plats: Stockholm
Kostnad: 15.000 SEK/person exkl. moms
Deadline för anmälan: 15 februari 2023
Vid frågor: info@hjmind.se
Antal platser är begränsade
 
Om du vill köpa kurser, workshops eller utbildningar exklusivt till ert bolag så förhandlas kostnaden och datum separat.
Kontakta kursansvarig Hoda J. Brännerud

SFI:s hemsida där du kan läsa om ekonomiskt stöd:
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/riktlinjer-for-stod-till-kontinuitet—produktionsbolag/

Ansvarig för utbildningarna: HJ Mind

HJ Mind drivs och är grundat av Hoda J Brännerud. Hoda är utbildad beteendevetare, Integrerad samtalsterapeut, KBT och AFT, Sakkunnig inom hedersrelaterat våld, utredning, handledning och kartläggning. Lärare i MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion). De senaste 12 åren har Hoda haft arbetsledarroller som har varit viktigt i det fortsatta arbetet med ledarskapsutbildningar.

 

Kontaktperson: Hoda J. Brännerud, VD/ Grundare HJ MIND AB

Hodaj.brannerud@hjmind.se, +46 (0)760 633 733

HJ Minds övriga populära tjänster & kurser

TJÄNSTER

ETT STEG I TAGET, TILLSAMMANS

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga kontakta oss vi e-post.

Vi kommer till er arbetsplats och erbjuder handledning till era grupper samt ledare. Vid behov kan vi göra en arbetsmiljöutredning för att kartlägga och ge förslag på handlingsplan.

Vi har sedan många år tillbaka arbetat med stress och vet vad stressen har för negativa konsekvenser på vår prestation. Vi vet också hur vi kan använda stressen för att öka effektiviteten, skapa positiv stämning och bidra till mer kvalitet på arbetsplatsen.

Ni kan alltid kontakta oss för fri konsultation utan bindning för att kunna få vägledning. Huruvida vi kan stötta er i just en specifik situation är svårt att besvara. Vi behöver mer information. Vi har sekretess och när ni ringer kan ni välja vara anonyma.

Vi arbetar med flera företag idag med både preventiva samt rehabiliterande insatser för medarbetare. Vi har inte några abonnemangstjänster där ert företag betalar, utan ni betalar när ni har behovet. Vi erbjuder olika paket för samtal.

Det pupliceras ca 1000 vetenskapliga artiklar varje år vad gäller fördelarna med att börja meditera. Meditation ökar vår motståndskraft samt ökar ökar våra strategier vid motgångar. Neurovetenskapen har visat på kraftfulla effekter som meditation kan göra med våra hjärnor. Låter det fortfarande flummigt?

I vissa fall i mån om tid kan 1-3 hembesök göras för att ha motiverande samtal i hemmet. På grund av geografiska hinder kan endast hembesök i Stockholm med omnejd utföras. Vi kan om det är möjligt ha digitalt möte.

Utbrändhet är tyvärr inte så ovanligt idag. Våra allt mer stressigare liv påverkar oss negativt och kryper mer ner i åldrarna. Vi har arbetat med stressrelaterade symptom sedan många år och kan hjälpa er och era medarbetare tillbaka till livet i sin helhet, både professionellt och privat.

Vi behovsanpassar våra program och innehåll utifrån just era behov och önskemål: en dag, en föreläsning/workshop, 7 dagar mm. Priset varierar beroende på antal personer, längden och innehållet. Allt är möjligt. Hör av er till så kan vi prata.

Läs gärna vilka föreläsningar vi erbjuder. Skicka sedan ett mail till info@hjmind.se där ni beskriver er bransch, ert syfte, tid, datum och plats. Vi svarar så snart vi kan med offert samt om det är möjligt.

Möt våra kunder

Fri konsultation?